"time of one's launch" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś wystrzelenie
  1. launch rzeczownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    But all of the planes were ready by launch time.

    Podobne kolokacje: