"time of one's disappearance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś zniknięcie
  1. disappearance rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, the real Bathurst was born in 1784, and thus 25 years old at the time of his disappearance.

    Podobne kolokacje: