"time of one's completion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś ukończenie
  1. completion rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the time of its completion, it was the first church outside the old city wall.

    Podobne kolokacje: