"time of one's closing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś zamknięcie
  1. closing rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At the time of its closing in 1993, a ticket cost $3.50.

    Podobne kolokacje: