"time invests" — Słownik kolokacji angielskich

time invests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas inwestuje
  1. time rzeczownik + invest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Why invest the time when you think you've done a lot of research on your own?"

    Podobne kolokacje: