"time exists" — Słownik kolokacji angielskich

time exists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas istnieje
  1. time rzeczownik + exist czasownik
    Zwykła kolokacja

    I don't want to even talk about it, that time does not exist in me any more.

    Podobne kolokacje: