"time consumes" — Słownik kolokacji angielskich

time consumes kolokacja
Popularniejsza odmiana: time consuming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas konsumuje
  1. time rzeczownik + consume czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The treatment is going well and it will be time consuming to start over again.

    Podobne kolokacje: