"time arguing" — Słownik kolokacji angielskich

time arguing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeczanie się czasu
  1. time rzeczownik + argue czasownik
    Zwykła kolokacja

    We could spend a great deal of time arguing one side or the other.

    Podobne kolokacje: