"through responses" — Słownik kolokacji angielskich

through responses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez odpowiedzi
  1. through przyimek + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Deke could hear him sorting through possible responses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo