"three-plus season" — Słownik kolokacji angielskich

three-plus season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzy-plus pora roku
  1. three-plus przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had a total of 10 in three-plus seasons before this year.

    Podobne kolokacje: