"third-fastest time" — Słownik kolokacji angielskich

third-fastest time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzeci-szybki czas
  1. third-fastest przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And in the final he did, winning the world title with a personal best of 9.86 seconds, tying the third-fastest time in history.

    Podobne kolokacje: