PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"therapy intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja terapeutyczna
  1. therapy rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Occupational therapy intervention can play an essential role in supporting the development of social skills through group interactions and other life experiences.