"therapeutic intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lecznicza interwencja
  1. therapeutic przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this drawing assessment and therapeutic intervention, the patient is asked to draw a road.

powered by  eTutor logo