"thematically focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematycznie skupiony
  1. focus czasownik + thematically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Vibe commended West's "grandiose vision" and "expert ear", finding the album more thematically focused than its predecessor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo