PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"thematically focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematycznie skupiony
  1. focus czasownik + thematically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Vibe commended West's "grandiose vision" and "expert ear", finding the album more thematically focused than its predecessor.