"that response" — Słownik kolokacji angielskich

that response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ta odpowiedź
  1. that przyimek + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1997, 33 percent of companies surveyed gave that response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo