"test one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): test czyjś odpowiedź
  1. test czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First he had to check all the capsule's systems and test its response to the controls.

powered by  eTutor logo