PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"test interventions" — Słownik kolokacji angielskich

test interventions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencje testu
  1. test czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Early in his career, he emphasized that not all alcohol problems are severe and tested briefer interventions for mid-range problem drinkers.

    Podobne kolokacje: