"tell within" — Słownik kolokacji angielskich

tell within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz wewnątrz
  1. tell czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    They will tell you within minutes if a particular day and destination are available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo