"tell to release" — Słownik kolokacji angielskich

tell to release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ zwolnić
  1. tell czasownik + release czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then, signals tell the reserve pool to release what it stores in itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo