ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach workshops" — Słownik kolokacji angielskich

teach workshops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz warsztaty
  1. teach czasownik + workshop rzeczownik
    Silna kolokacja

    The group is also known for its workshops taught by photographers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo