"teach violin" — Słownik kolokacji angielskich

teach violin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz skrzypce
  1. teach czasownik + violin rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Initially he was taught violin, but at the age of 12 decided to switch to guitar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo