"teach some manners" — Słownik kolokacji angielskich

teach some manners kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach manners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz moresu
  1. teach czasownik + manner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now I'm going to have to teach you some manners, the hard way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo