"teach manners" — Słownik kolokacji angielskich

teach manners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz sposoby
  1. teach czasownik + manner rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now I'm going to have to teach you some manners, the hard way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo