ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach painting" — Słownik kolokacji angielskich

teach painting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz obraz
  1. teach czasownik + painting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is running an art institute in Kukatpally where children up to the age of 13 are taught painting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo