ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach methods" — Słownik kolokacji angielskich

teach methods kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś metody
  1. teach czasownik + method rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1895, he founded a school to teach grafting methods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo