"method described" — Słownik kolokacji angielskich

method described kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda opisała
  1. describe czasownik + method rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This technique is used in all of the methods described above.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo