"teach men" — Słownik kolokacji angielskich

teach men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz ludzi
  1. teach czasownik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At first, the school taught young white men who were the children of local farmers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo