"teach engineering" — Słownik kolokacji angielskich

teach engineering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz inżynierii
  1. teach czasownik + engineering rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the same time, as universities began teaching science and engineering, so did the collegiate institutes.

powered by  eTutor logo