"teach concepts" — Słownik kolokacji angielskich

teach concepts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz pojęć
  1. teach czasownik + concept rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Bubbles are useful in teaching concepts starting from 2 years old and into college years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo