ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Religion" — Słownik kolokacji angielskich

teach Religion kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach religion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś Religię
  1. teach czasownik + religion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also had to teach religion right along with it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo