"teach religion" — Słownik kolokacji angielskich

teach religion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś religię
  1. teach czasownik + religion rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also had to teach religion right along with it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo