"teach Literature" — Słownik kolokacji angielskich

teach Literature kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach literature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Literatury
  1. teach czasownik + literature rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His mother, who died in 1977, taught art and black literature.

powered by  eTutor logo