ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach literature" — Słownik kolokacji angielskich

teach literature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz literatury
  1. teach czasownik + literature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His mother, who died in 1977, taught art and black literature.

powered by  eTutor logo