"teach Kindergarten" — Słownik kolokacji angielskich

teach Kindergarten kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach kindergarten
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Przedszkole
  1. teach czasownik + kindergarten rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a government school which teaches kindergarten to 10th class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo