"teach kindergarten" — Słownik kolokacji angielskich

teach kindergarten kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz przedszkole
  1. teach czasownik + kindergarten rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is a government school which teaches kindergarten to 10th class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo