"teach History" — Słownik kolokacji angielskich

teach History kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach history
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz historii
  1. teach czasownik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was teaching history at a university and they stopped me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo