"teach Geography" — Słownik kolokacji angielskich

teach Geography kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach geography
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Geografii
  1. teach czasownik + geography rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why should the State teach him anything at all about today's technology, customs, geography?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo