"teach geography" — Słownik kolokacji angielskich

teach geography kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz geografii
  1. teach czasownik + geography rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why should the State teach him anything at all about today's technology, customs, geography?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo