NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"take with a time" — Słownik kolokacji angielskich

take with a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź z czasem
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She took eighteenth place with a total time of 2:08:42.07.

    Podobne kolokacje: