"take visitors" — Słownik kolokacji angielskich

take visitors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz gości
  1. take czasownik + visitor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But within the park, the effort is to take visitors back in time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo