"take several time" — Słownik kolokacji angielskich

take several time kolokacja
Popularniejsza odmiana: take time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać kilka czas
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think you would take a long time to break.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo