"take several passengers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take passengers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabieraj kilku pasażerów
  1. take czasownik + passenger rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were not allowed to take passengers on the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo