"take of one's time" — Słownik kolokacji angielskich

take of one's time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać z czyjś czas
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Two economic questions took up much of the group's time.

    Podobne kolokacje: