"take no pleasure" — Słownik kolokacji angielskich

take no pleasure kolokacja
Popularniejsza odmiana: take pleasure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie wymagaj żadnej przyjemności
  1. take czasownik + pleasure rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We have a group of people over here who take pleasure in getting the media involved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo