BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pleasure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pleasure rzeczownik

rzeczownik + pleasure
Kolokacji: 6
pleasure of one's company • pleasure of life • viewing pleasure • pleasure of one's body • summer pleasure • ...
pleasure + rzeczownik
Kolokacji: 27
pleasure boat • pleasure craft • pleasure garden • pleasure principle • pleasure palace • ...
pleasure + czasownik
Kolokacji: 19
pleasure comes • pleasure says • pleasure meets • pleasure makes • pleasure working • ...
czasownik + pleasure
Kolokacji: 37
take pleasure • derive pleasure • give pleasure • find pleasure • feel pleasure • get pleasure • express pleasure • bring pleasure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • I knew what she was going through and took no pleasure in the knowledge.
  • We have a group of people over here who take pleasure in getting the media involved.
  • And men often take pleasure in doing what they cannot help but do.
  • He'd be able to take pleasure in his life again.
  • Did he take particular pleasure in playing so well against them?
  • Since he died I never could take pleasure in any man's death.
  • He wasn't going to let this end without taking his pleasure.
  • Do you still think I am boy enough to take my pleasure with boys?
  • She did well enough for a year or two, but took little pleasure in it.
  • Whatever happened to taking simple pleasure in the act of writing?
4. find pleasure = ciesz się find pleasure
5. feel pleasure = poczuj przyjemność feel pleasure
6. get pleasure = dostać przyjemność get pleasure
8. bring pleasure = sprawiać przyjemność bring pleasure
9. enjoy the pleasures = ciesz się przyjemnościami enjoy the pleasures
10. experience pleasure = przyjemność doświadczenia experience pleasure
11. offer pleasures = przyjemności oferty offer pleasures
12. provide pleasure = dostarcz przyjemność provide pleasure
13. seek pleasure = szukaj przyjemności seek pleasure
14. share one's pleasure = dzielić czyjś przyjemność share one's pleasure
przymiotnik + pleasure
Kolokacji: 162
great pleasure • simple pleasure • guilty pleasure • sexual pleasure • real pleasure • greatest pleasure • pure pleasure • sheer pleasure • ...
przyimek + pleasure
Kolokacji: 15
with pleasure • for pleasure • of pleasure • to pleasure • in pleasure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.