"take for a time" — Słownik kolokacji angielskich

take for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: take for the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź dla czasu
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Outside in the street I took her hand for the first time.

    Podobne kolokacje: