ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"take before one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź przed narodzinami
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Homer was writing about events that took place four or five hundred years before his own time, events already enlarged by the glamor of the past.

    Podobne kolokacje: