"take antibiotics" — Słownik kolokacji angielskich

take antibiotics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź antybiotyki
  1. take czasownik + antibiotic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most people get better even if they don't take antibiotics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo