BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"treat with antibiotics" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kuruj antybiotykami
  1. treat czasownik + antibiotic rzeczownik
    Silna kolokacja

    It can be treated successfully with antibiotics if discovered in time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo