BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"antibiotic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

antibiotic rzeczownik

antibiotic + czasownik
Kolokacji: 11
Antibiotic works • antibiotic decreases • Antibiotic kills • antibiotic affects • antibiotic helps • ...
czasownik + antibiotic
Kolokacji: 16
take antibiotics • use antibiotics • give antibiotics • treat with antibiotics • prescribe antibiotics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • Most people get better even if they don't take antibiotics.
  • Can't remember the last time I took antibiotics,must be years ago.
  • But they might not start until a few weeks after you stop taking antibiotics.
  • He'll take antibiotics for a few days, and he should be fine.
  • Children may return to school 24 hours after first taking antibiotics.
  • Do not take antibiotics for 1 month before the test.
  • And children usually can still get a shot when they are taking antibiotics.
  • Find someone who has had to take antibiotics in the past six months.
  • If you are taking or have recently taken antibiotics, tell your doctor.
  • The doctor thought I should take antibiotics because of my age and health.
2. use antibiotics = antybiotyki wykorzystania use antibiotics
3. give antibiotics = daj antybiotyki give antibiotics
przymiotnik + antibiotic
Kolokacji: 20
oral antibiotic • intravenous antibiotic • certain antibiotic • new antibiotic • broad-spectrum antibiotic • ...
przyimek + antibiotic
Kolokacji: 9
with antibiotics • of antibiotics • to antibiotics • for antibiotics • on antibiotics • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.